Finn Bachmann

Forsvarsadvokat

}

    Brug din grundlovssikrede ret

       til KVALIFICERET juridisk HJÆLP

Om Finn Bachmann

•     Specialist i strafferet

Baggrund:

Cand.jur. fra Københavns universitet 1982

 • Advokat 1985
 • Møderet for Landsret 1985
 • Møderet for Højesteret 1992
 • Beneficeret 1993
 • Undervist på forsikringshøjskolen


Hovedarbejdsområder:

 • Forsvarsadvokat

I alle typer af straffesager, men med særlig vægt på større straffesager om drab, drabsforsøg, narko, røveri, vold og økonomisk kriminalitet

 

Erfaring

 • Specialist i strafferet med mere end 30 års erfaring med straffesager og retssagsbehandling herom i Byret, Landsret og Højesteret og med afgørelser i mere end 200 straffesager om året
 • Har medvirket som forsvarer i utallige sager om vold, økonomisk kriminalitet, røveri, organiseret tyveri, drab og drabsforsøg, seksuelle krænkelser og i mange af de største sager i Danmark om organiseret handel med og distribution af narkotika, bla. Hela, operation Bamse, operation Nordlys og Swipe (Pusherstreet) og Goldfinger 

Vælger du mig som forsvarer, får du:

 • Erfaring og viden på specialistniveau og med engagement i alle former for straffesager, hvad enten du er privat person eller en virksomhed
 • Hjælp og støtte gennem hele forløbet fra den første afhøring hos politiet og frem til sagens afgørelse i retten
 • Råd, støtte og vejledning til ikke bare dig, men også til dine pårørende under straffesagen forløb
 • Alle henvendelser er underlagt fuldkommen tavshedspligt og diskretion

Klientoplysninger

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet, og tillige udnævnt som beneficeret advokat ved 

 • Københavns byret 
 • Frederiksberg ret
 • Østre Landsret


Jeg er medlem af 

 • Advokatsamfundet
 • Højesteretsskranken 
 • Foreningen af beneficerede advokater i København 
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater

 

Jeg er forsikret i:

 • CNA insurance company

Her finder du nyttige genveje:

Advokatsamfundet, hvor du kan finde oplysning om de regler, der gælder

 • for advokater
 • for advokaters salærberegning
 • hvis du vil klage over en advokat

Forsvarersalær, hvor du kan finde oplysning om de særlige takster for advokatsalærer, der gælder for Rettens fastsættelse af salær i

 • straffesager
 • sager om forældremyndighed, bopæl og samvær

Grundtaksten for alle forsvarsadvokater er 1.880 kr. + moms pr. time (2.350 kr. inkl. moms).

Vestre Fængsel og Blegdamsvejens arrest , hvor du kan finde oplysning om

 • adresser og telefonnumre til fængsler og arresthuse i København, herunder oplysninger om besøgstider, indlevering af tøj og penge mv.

Finn Bachmann

+45 40 15 41 16

Advokatsekretær:

Jannie Bachmann

+45 33 17 00 87

Nygade 6
1164 København K

Finn Bachmann

fb@finnbachmann.dk

Jannie Bachmann

 jb@finnbachmann.dk

Sikker mail

sikkermail@finnbachmann.dk